Oferty pracy

Aktualnie do naszego biura poszukujemy:

  • doradcy podatkowego

  • specjalisty ds. kadr i płac

  • samodzielnego księgowego

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w j. polskim i angielskim na adres rekrutacja@ps-consulting.pl.

Aplikacje bez poniższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000).”