Działalność gospodarcza

Pomagamy założyć działalność gospodarczą w CEIDG, wybrać formę opodatkowania. Udzielamy konsultacji z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz informujemy o podstawowych obowiązkach przedsiębiorców. Wyjaśniamy przepisy podatkowe. Udzielamy podstawowych informacji z zakresu prawa pracy.

Zakres usług obejmuje:

  • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
  • konsultacje w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
  • konsultacje w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej
  • dobór kodów PKD
  • sporządzanie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG
  • sporządzanie wniosków o zmianę wpisu w CEIDG
  • sporządzanie wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG