Kadry i płace

Prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową pracowników. Sporządzamy umowy o pracę, zlecenia i dzieło. Sporządzamy listy płac i rozliczamy umowy cywilnoprawne. Prowadzimy rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym. Pilnujemy terminów badań lekarskich i szkoleń bhp. Prowadzimy dokumentację ubezpieczeniową. Rozliczamy świadczenia pracownicze i zasiłki.

Prowadzenie kadr i płac obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie umów o praktykę absolwencką
 • zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie przedsiębiorców i wspólników spółek
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • rozliczanie dochodów zagranicznych
 • wyliczanie składek do ZUS
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • archiwizacja i przechowywanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej przez okresy wymagane prawem