Nadzór księgowy

Prowadzimy nadzór księgowy w firmach posiadających własny dział księgowy lub zlecających prowadzenie księgowości do innego biura rachunkowego. Weryfikujemy poprawność prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych. Poprawiamy błędy, a nawet wieloletnie zaniedbania w prowadzonej dokumentacji. Korygujemy błędne rozliczenia podatkowe.

Nadzór księgowy obejmuje:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • weryfikację poprawności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • weryfikację poprawności prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanych na ich podstawie deklaracji i informacji VAT
 • weryfikację poprawności prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • weryfikację poprawności obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • kontrolę poprawności sporządzanych rocznych zeznań podatkowych
 • kontrolę poprawności prowadzonych akt osobowych pracowników
 • sprawdzanie poprawności sporządzanych list płac pracowników
 • kontrolę poprawności rozliczeń podatkowo-składkowych pracowników i zleceniobiorców
 • kontrolę sporządzanych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • kontrolę sporządzanych deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • udzielanie informacji dotyczących prowadzenia ewidencji oraz przepisów podatkowych
 • konsultacje w zakresie inwentaryzacji