Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Prowadzimy uproszczone ewidencje podatkowe w małej firmie. Pomagamy wybrać lub zmienić formę opodatkowania. Na bieżąco analizujemy opłacalność wybranej formy opodatkowania. Wyjaśniamy przepisy podatkowe oraz informujemy o istotnych zmianach.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • archiwizację i przechowywanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej przez okresy wymagane prawem

Prowadzimy również ewidencję na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dokonujemy rozliczeń podatkowych:

 • prowadzimy rejestry zakupów i sprzedaży na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowych do US
 • rozliczamy transakcje w walutach obcych
 • rozliczamy transakcje międzynarodowe: WNT, WDT, import i eksport towarów, import usług, świadczenie usług poza terytorium kraju
 • rozliczamy sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju (Allegro, eBay, Etsy itp.)
 • sporządzamy roczne zeznania podatkowe
 • rozliczamy dochody zagraniczne