Spółki z o.o.

Pomagamy założyć spółkę z o.o. lub inną spółkę handlową przez Internet i u notariusza. Przygotowujemy umowę spółki oraz dostosowujemy jej zapisy do specyficznych potrzeb wspólników. Przygotowujemy dokumenty do zmiany umowy spółki. Sporządzamy uchwały wspólników oraz protokoły zgromadzeń wspólników. Przeprowadzamy przez proces likwidacji. Sporządzamy dokumenty do KRS i urzędu skarbowego.

Zakres usług obejmuje:

 • założenie i rejestracja spółki z o.o. przez Internet
 • organizacja założenia spółki z o.o. u notariusza
 • sporządzenie umowy spółki dopasowanej do potrzeb spółki i jej właścicieli
 • dobór kodów PKD
 • ochrona przed zajęciem udziałów przez komornika
 • przeprowadzanie zmian w umowie spółki, np. podwyższenie kapitału, zmiana siedziby itp.
 • sporządzanie protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników, np. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zmiany w zarządzie, zgoda na nabycie lub zbycie nieruchomości itp.
 • powoływanie i odwoływanie prokurentów
 • sprzedaż udziałów
 • likwidacja spółki z o.o.
 • zgłoszenie rejestracji, zmian i wykreślenia spółki w KRS i urzędzie skarbowym