Oferty pracy

Aktualnie do naszego biura poszukujemy:

  • doradcy podatkowego

  • specjalisty ds. kadr i płac

  • samodzielnego księgowego

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w j. polskim i angielskim na adres ps@ps-consulting.pl.

Aplikacje bez poniższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).”