Бухгалтерська звітність

Ми надаємо бухгалтерські послуги польським і закордонним компаніям, складаємо фінансові звіти, а також звіти для потреб керівництва компанії та зовнішніх організацій і установ. Розробляємо облікову політику і адаптуємо план рахунків до специфіки діяльності компанії. Розпочинаючи співпрацю і приймаючи справи, ми здійснюємо перевірку бухгалтерської та податкової звітності вашої компанії з початку поточного року.

Ведення бухгалтерського обліку включає:

 • складання плану рахунків
 • підготовку і актуалізацію облікової політики
 • поточний облік господарських операцій
 • звірку залишків дебіторської та кредиторської заборгованості
 • ведення обліку основних засобів і нематеріальних активів
 • підготовку фінансової звітності для керівництва компанії та зовнішніх організацій і установ (банків, Податкової служби, Державного судового реєстру тощо)
 • підготовку статистичних звітів для подання в Головне статистичне управління
 • підготовку звітів для подання в НБП
 • підготовку фінансового аналізу й звітів для керівництва компанії та зовнішніх організацій і установ
 • взаємодію і представлення інтересів компанії в контактах із зовнішніми організаціями та установами
 • архівування і зберігання документів у паперовій або електронній формах протягом періоду, передбаченого законодавством

Здійснюємо податковий облік:

 • ведення книги покупок і продажів для розрахунку суми ПДВ
 • розрахунок авансових платежів із податку на доходи фізичних та юридичних осіб
 • складаємо звіти і податкові декларації для подання в Податкову службу
 • здійснюємо облік операцій в іноземній валюті
 • здійснюємо облік міжнародних транзакцій: операцій всередині Європейського союзу (WNT, WDT), імпорту і експорту товарів, імпорту послуг, надання послуг за межами Польщі
 • здійснюємо облік онлайн-продажів за допомогою поштових відправлень з території Польщі (Allegro, eBay, Etsy тощо)
 • складаємо річні звіти для подання в Податкову службу
 • здійснюємо облік прибутку, отриманого за межами Польщі