Бухгалтерський нагляд

Ми надаємо послуги бухгалтерського нагляду компаніям, які мають власну бухгалтерію або користуються послугами інших фірм. Перевіряємо правильність ведення бухгалтерії і складання податкових звітів, виправляємо помилки в документації, в тому числі ті, що зроблені протягом попередніх звітних періодів. Виправляємо помилки в податковій звітності.

Бухгалтерський нагляд включає:

 • перевірку документів з точки зору правильності форми і змісту
 • перевірку правильності ведення податкової книги доходів і витрат
 • перевірку правильності ведення обліку для цілей визначення суми ПДВ і заповнення декларацій з ПДВ, а також інформації, підготовленої на їх основі
 • перевірку правильності ведення обліку основних засобів і нематеріальних активів
 • перевірку правильності розрахунку авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб
 • контроль правильності заповнення річних податкових декларацій
 • контроль правильності ведення особових справ працівників
 • перевірку правильності ведення обліку заробітної плати співробітників
 • контроль правильності розрахунків податків і відрахувань співробітників і підрядників
 • контроль правильності складання заяв і звітів для подання в Управління соціального страхування
 • контроль правильності складання декларації з податку на доходи фізичних осіб
 • надання інформації щодо ведення обліку і податкового законодавства
 • консультації щодо інвентаризації