Книга обліку доходів і витрат

Ми здійснюємо податковий облік на підприємствах, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Допомагаємо вам обрати або змінити існуючу форму оподаткування. Ми постійно аналізуємо ефективність існуючої на підприємстві форми оподаткування, роз'яснюємо норми податкового законодавства, а також інформуємо про всі суттєві зміни в ньому.

Ведення книги обліку доходів і витрат включає:

 • поточне відображення господарських операцій
 • ведення обліку основних засобів і нематеріальних активів
 • архівування і зберігання документів у паперовій або електронній формах протягом періоду, передбаченого законодавством

Крім того, ми здійснюємо облік сум одноразових виплат із зареєстрованого доходу.

Здійснюємо податковий облік:

 •   ведення книги покупок і продажів для розрахунку суми ПДВ
 •   розрахунок авансових платежів із податку на доходи фізичних та юридичних осіб
 •   складаємо звіти і податкові декларації для подання в Податкову службу
 •   здійснюємо облік операцій в іноземній валюті
 •   Здійснюємо облік міжнародних транзакцій: операцій всередині Європейського союзу (WNT, WDT), імпорту і експорту товарів, імпорту послуг, надання послуг за межами Польщі
 •   здійснюємо облік онлайн-продажів за допомогою поштових відправлень з території Польщі (Allegro, eBay, Etsy тощо)
 •   складаємо річні звіти для подання в Податкову службу
 •   здійснюємо облік прибутку, отриманого за межами Польщі