Nasze specjalizacje

Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw z sektora MŚP z branż produkcyjnych, szczególnie z kapitałem zagranicznym.

Prowadzimy rzetelne rozliczenia firm z branży budowlanej, zapewniając pełną zgodność z przepisami szczególnymi, które dotyczą przedsiębiorstw z tej branży.

Mamy ogromne doświadczenie we współpracy z firmami handlowymi i usługowymi, stojąc na straży dbałości o szczegóły, które najczęściej stanowią przedmiot kontroli organów podatkowych. Najczęściej obsługujemy spółki z o.o., które prowadzą działalność w Internecie, czyli handel e-commerce.

Prowadzimy:

  • księgi rachunkowe, podatkowe książki przychodów i rozchodów, ewidencje podatkowe na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego, rozliczenia podatkowe z tytułu PIT, CIT, VAT, VAT-UE, kadry i płace, rozliczenia z US, ZUS, NBP oraz nadzór księgowy.

Rozliczamy:

  • działalność produkcyjną, budowlaną, handlową i usługową, transakcje krajowe i zagraniczne w walutach obcych, transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT i WNT), import i eksport towarów, import usług oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, w tym dokonywaną za pośrednictwem sklepów internetowych lub platform sprzedażowych polskich i zagranicznych (np. Allegro, Amazon, eBay, Etsy) - tzw. e-commerce, sprzedaż w systemie marży (np. handel używanymi samochodami).

Szczegółową ofertę możesz pobrać tutaj lub odwiedź sekcję Nasze usługi.