Pełny outsourcing księgowy

Oferta dla przedsiębiorstw, które nie posiadają wewnętrznego działu księgowego

  • Kompleksowa obsługa rachunkowa spółek – prowadzimy księgi rachunkowe podmiotów krajowych i zagranicznych. Sporządzamy sprawozdania finansowe i raporty na potrzeby zarządu oraz instytucji zewnętrznych. Opracowujemy politykę rachunkowości i dostosowujemy zakładowy plan kont do specyfiki działalności firmy. Przy przejęciu ksiąg w trakcie roku dokonujemy weryfikacji księgowo-podatkowej od początku roku.
  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (działalności gospodarcze) – prowadzimy uproszczone ewidencje podatkowe w małej firmie. Pomagamy wybrać lub zmienić formę opodatkowania, a także na bieżąco analizujemy jej opłacalność. Wyjaśniamy przepisy podatkowe oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie.
  • Kadry i płace – w ramach ww. usług prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową pracowników. Sporządzamy umowy o pracę, zlecenia i dzieło, przygotowujemy listy płac i rozliczamy umowy cywilnoprawne. Prowadzimy rozliczenia z ZUS i US, pilnujemy terminów badań lekarskich i szkoleń bhp. Prowadzimy dokumentację ubezpieczeniową oraz rozliczamy świadczenia pracownicze i zasiłki.

Jak możemy Ci pomóc?

Szczegółową ofertę możesz pobrać tutaj.

Zadzwoń do nas: + 48 660 817 130 lub napisz: ps@ps-consulting.pl