Księgi rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe podmiotów krajowych i zagranicznych. Sporządzamy sprawozdania finansowe i raporty na potrzeby zarządu oraz instytucji zewnętrznych. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz dostosowujemy zakładowy plan kont do specyfiki działalności firmy. Przy przejęciu ksiąg w trakcie roku dokonujemy weryfikacji księgowo-podatkowej od początku roku.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Prowadzimy uproszczone ewidencje podatkowe w małej firmie. Pomagamy wybrać lub zmienić formę opodatkowania. Na bieżąco analizujemy opłacalność wybranej formy opodatkowania. Wyjaśniamy przepisy podatkowe oraz informujemy o istotnych zmianach.

Kadry i płace

Prowadzimy dokumentację kadrowo-płacową pracowników. Sporządzamy umowy o pracę, zlecenia i dzieło. Sporządzamy listy płac i rozliczamy umowy cywilnoprawne. Prowadzimy rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym. Pilnujemy terminów badań lekarskich i szkoleń bhp. Prowadzimy dokumentację ubezpieczeniową. Rozliczamy świadczenia pracownicze i zasiłki.

Działalność gospodarcza

Pomagamy założyć działalność gospodarczą w CEIDG, wybrać formę opodatkowania. Udzielamy konsultacji z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz informujemy o podstawowych obowiązkach przedsiębiorców. Wyjaśniamy przepisy podatkowe. Udzielamy podstawowych informacji z zakresu prawa pracy.

Spółki z o.o.

Pomagamy założyć spółkę z o.o. przez Interent i u notariusza. Przygotowujemy umowę spółki oraz dostosowujemy jej zapisy do specyficznych potrzeb wspólników. Przygotowujemy dokumenty do zmiany umowy spółki. Sporządzamy uchwały wspólników oraz protokoły zgromadzeń wspólników. Przeprowadzamy przez proces likwidacji. Sporządzamy dokumenty do KRS i urzędu skarbowego.

Nadzór księgowy

Prowadzimy nadzór księgowy w firmach posiadających własny dział księgowy lub zlecających prowadzenie księgowości do innego biura rachunkowego. Weryfikujemy poprawność prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych. Poprawiamy błędy, a nawet wieloletnie zaniedbania w prowadzonej dokumentacji. Korygujemy błędne rozliczenia podatkowe.