Opinie klientów - biuro rachunkowe

Poniżej prezentuję opinie klientów, czyli otrzymane listy referencyjne od klientów PS Consulting sp. z o.o., a także case studies, czyli przykłady pomocy udzielonej naszym klientom w konkretnych sytuacjach.

Listy referencyjne

  • Trend sp. z o.o. - kliknij tutaj
  • Ernes sp. z o.o. - kliknij tutaj
  • NZB sp. z o.o. - kliknij tutaj

Case studies i opinie klientów

  • Case study nr 1 - kliknij tutaj

Wyprowadzenie zaległości w ewidencji środków trwałych i w umowach leasingowych dotyczących parku maszynowego dużej spółki z kapitałem zagranicznym z branży produkcyjnej

  • Case study nr 2 - kliknij tutaj

Wsparcie firmy audytorskiej w realizacji dużego projektu na rzecz jej klienta - spółki z kapitałem zagranicznym z branży produkcyjnej, działającej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

  • Case study nr 3 - kliknij tutaj

Korzyści dla klienta - importera towarów spoza UE, który wystawia faktury w walucie obcej w obrocie krajowym - dzięki stworzeniu przez Patrycję Szypulską narzędzia automatyzującego obliczanie różnic kursowych

Opinie klientów - biuro rachunkowe PS Consulting Sp. z o.o.