Opinie klientów

Poniżej prezentuję otrzymane listy referencyjne od klientów PS Consulting sp. z o.o., a także case studies, czyli przykłady pomocy udzielonej naszym klientom w konkretnych sytuacjach.

Listy referencyjne

  • Ernes sp. z o.o. - kliknij tutaj
  • NZB sp. z o.o. - kliknij tutaj

Case studies

  • Case study nr 1 - kliknij tutaj

Wyprowadzenie zaległości w ewidencji środków trwałych i w umowach leasingowych dotyczących parku maszynowego dużej spółki z kapitałem zagranicznym z branży produkcyjnej

  • Case study nr 2 - kliknij tutaj

Wsparcie firmy audytorskiej w realizacji dużego projektu na rzecz jej klienta - spółki z kapitałem zagranicznym z branży produkcyjnej, działającej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej